Hướng dẫn tạo Windows Form bằng VB.NET trong Visual Studio 2015

[embed]https://youtu.be/-E-CyHNfOhM[/embed]

Video hướng dẫn các bạn tạo 1 ứng dụng hay project trong Visual Studio 2015 bằng ngôn ngữ VB.NET hay Visual Basic.

Viết xử lý cho nút nhấn button để thể hiện lên màn hình một thông báo, và gán 1 nhãn tên. Và một nút nhấn thoát ứng dụng.

Video đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm và những gì mình biết cho các bạn để học lập trình tốt.

Trong video có 1 cuốn ebook nếu các bạn nào muốn đọc thì để lại email mình sẽ gửi qua email. Vì không thể share trên đây do vi phạm bản quyền.

No comments:

Post a Comment