[Cuộc Sống Ở Mỹ] Những Điều Du Học Sinh Cần Biết Khi Ở Mỹ Phần 1


Những điều du học sinh cần biết khi học tập ở Mỹ.

Tại sao các bạn lại đăng kí Metro Card của student để đi bus/rail ở Mỹ.

Các bạn phải đăng kí bao nhiêu credit hours cho mỗi học kì (semester)?

Có bao nhiêu cách bạn được đi làm ở Mỹ?

Những nghề bạn có thể "làm chui" ở Mỹ?

Kinh nghiệm đăng kí lớp học cho next semester và chọn professor tùy vào năng lực học của bạn và thời gian đi làm học tập?

Video được làm chỉ mong giúp được nhiều du học sinh đã ở Mỹ, đăng chuẩn bị và sắp đặt chân lên nước Mỹ.

[Cuộc Sống Ở Mỹ] Những Điều Du Học Sinh Cần Biết Khi Ở Mỹ Phần 1

No comments:

Post a Comment