Khám phá thư viện trực tuyến của Nasa

Thư viện trực tuyến mới của NASA đưa ra một bộ sưu tập vũ trụ rộng lớn của 140,000 hình ảnh, phim, và đoạn phim ngắn của 100 năm vừa qua.

Bạn có thể xem và tại miễn phí bản quyền những bức ảnh tuyệt vời của Sao Thổ, Sao Hỏa, nhìn thấy Neil Armstrong trên Mặt Trăng.

Từ trang chủ, bạn có thể kiểm tra những hình ảnh và phim hay vừa mới được đăng tải lên web. Nếu bạn muốn tải về thì có rất nhiều cách. NASA cho phép bạn miễn phí dán đoạn phim vào website hay những dự án bạn muốn làm. Ngoài ra, giúp bạn tìm kiếm dễ dàng bằng năm và loại nội dung, trong khi đó danh sách sẽ cung cấp sự mô tả và ngày tạo nội dung theo mỗi kết quả.

NASA rõ ràng đã đặt nhiều thời gian và cố gắn vào website. Nó cung cấp giao diện cho người dùng điện thoại. Bạn có thể thấy những thông tin kỹ thuật như hướng và ống kính của máy ảnh.

Website: images.nasa.gov

Khám phá thư viện trực tuyến của Nasa

No comments:

Post a Comment